Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbudsjettet for 1990

St.prp. nr. 11, innst. S. nr. 48 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1990 Innst. S. nr. 48 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1990