Representantforslag om forsikringsordning ved oppføring av bolig

Dokument 8:118 S (2012-2013), Innst. 447 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Michael Tetzschner, Svein Flåtten Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (H) Tilråding levert 06.06.2013 Innst. 447 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om en forsikringsordning ved oppføring av bolig. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2013

   Behandla i Stortinget: 13.06.2013