Representantforslag om forsikringsordning ved oppføring av bolig

Dokument 8:118 S (2012-2013), Innst. 447 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Michael Tetzschner, Svein Flåtten Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 447 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om en forsikringsordning ved oppføring av bolig. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2013