Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker

Dokument 8:16 S (2014-2015)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.
Saka er trekt tilbake

Forslag frå Hege Haukeland Liadal, Hadia Tajik, Tove Karoline Knutsen Saka er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er trekt tilbake