Statsrekneskapen 2014

Meld. St. 3 (2014-2015), Innst. 294 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 28.05.2015 Innst. 294 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2014 er behandlet av Stortinget. Et enstemmig Storting vedtok at meldingen vedlegges protokollen. Stortinget vil senere i år behandle Riksrevisjonens anmerkninger til statsregnskapet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2015

   Behandla i Stortinget: 05.06.2015