Statsrekneskapen 2014

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2015 Innst. 294 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2014 er behandlet av Stortinget. Et enstemmig Storting vedtok at meldingen vedlegges protokollen. Stortinget vil senere i år behandle Riksrevisjonens anmerkninger til statsregnskapet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2015