Representantforslag om satsing på persontilpasset medisin i Norge

Dokument 8:66 S (2014-2015), Innst. 275 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy de Ruiter, Karianne O. Tung, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 21.05.2015 Innst. 275 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Satsing på persontilpasset medisin ble drøftet i Stortinget på bakgrunn av et representantforslag fra representanter fra Arbeiderpartiet. Forslagene ble forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.05.2015

   Behandla i Stortinget: 04.06.2015