Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken - Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom

Meld. St. 37 (2014-2015), Innst. 199 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 09.03.2016 Innst. 199 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.03.2016

   Behandla i Stortinget: 26.04.2016