Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 22 S (2015-2016), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 122 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 07.12.2015 Innst. 122 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samrøystes vedteke endringar i statsbudsjettet for 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet, jf. Prop 22 S (2015-2016), kap. 490, 491 og 3490.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2015

   Behandla i Stortinget: 15.12.2015