Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 22 S (2015-2016), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 122 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2015 Innst. 122 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke endringar i statsbudsjettet for 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet, jf. Prop 22 S (2015-2016), kap. 490, 491 og 3490.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2015