Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv)

Dokument 12:10 (2015-2016), Innst. 132 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (V) Tilråding levert 15.01.2019 Innst. 132 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag om rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv, jf. Innst. 132 S (2018-2019) og Dokument 12:10 (2015-2016). Forslaget som er fremmet av Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Abid Q. Raja, gjelder en ny § 107 i Grunnloven. Forslaget ble med 21 stemmer for og 145 stemmer mot, ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.01.2019

   Behandla i Stortinget: 29.01.2019