Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv)

Dokument 12:10 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (V)

Saksgang