Grunnlovsforslag om endring i § 57 (valgordningen)

Dokument 12:31 (2015-2016), Innst. 122 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 17.12.2019 Innst. 122 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om tre grunnlovsforslag som gjelder inndeling av valgdistrikter etter Grunnloven § 57. Forslag 12 var fremsatt at Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol og gjaldt reduksjon av antall valgdistrikter fra 19 til 18, som følge av sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag. I forslag 22, som var fremsatt av Snorre Serigstad Valen, ble det fremmet 9 alternative forslag for at Stortinget skulle ha mulighet til å justere antall valgdistrikter frem mot stortingsvalget 2021. Forslag 31 var fremsatt av Sveinung Rotevatn, Abid Q. Raja og Trine Skei Grande, og omhandlet flere alternative forslag som ville gjøre at Stortinget stod fritt til å tilpasse Grunnloven til nye folkevalgte regionale nivåer. Et flertall i komiteen viste til at det ville være riktig å avvente Valglovutvalgets innstilling før man gjorde endringer i Grunnloven. Ved voteringen var det ingen av de tre forslagene som fikk grunnlovsmessig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.12.2019

   Debattert i Stortinget 07.01.2020
   Votert i Stortinget 07.01.2020