Grunnlovsforslag om endring i § 57 (valgordningen)

Dokument 12:31 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (V)

Saksgang