Grunnlovsforslag om endring i § 57 (valgordningen)

Dokument 12:31 (2015-2016), Innst. 122 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 17.12.2019 Innst. 122 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om tre grunnlovsforslag som gjelder inndeling av valgdistrikter etter Grunnloven § 57. Forslag 12 var fremsatt at Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol og gjaldt reduksjon av antall valgdistrikter fra 19 til 18, som følge av sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag. I forslag 22, som var fremsatt av Snorre Serigstad Valen, ble det fremmet 9 alternative forslag for at Stortinget skulle ha mulighet til å justere antall valgdistrikter frem mot stortingsvalget 2021. Forslag 31 var fremsatt av Sveinung Rotevatn, Abid Q. Raja og Trine Skei Grande, og omhandlet flere alternative forslag som ville gjøre at Stortinget stod fritt til å tilpasse Grunnloven til nye folkevalgte regionale nivåer. Et flertall i komiteen viste til at det ville være riktig å avvente Valglovutvalgets innstilling før man gjorde endringer i Grunnloven. Ved voteringen var det ingen av de tre forslagene som fikk grunnlovsmessig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2019

   Debattert i Stortinget 07.01.2020
   Votert i Stortinget 07.01.2020