Grunnlovsforslag om endring i § 57 (valgordningen)

Dokument 12:31 (2015-2016)

Status: Stortinget har referert saken i møtet (referatsak).

Forslag fra (V)

Saksgang