Representantforslag om Kjeller flyplass

Dokument 8:120 S (2016-2017), Innst. 405 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Janne Sjelmo Nordås, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 14.06.2017 Innst. 405 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.06.2017

   Behandla i Stortinget: 20.06.2017