Representantforslag om Kjeller flyplass

Dokument 8:120 S (2016-2017), Innst. 405 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Janne Sjelmo Nordås, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 14.06.2017 Innst. 405 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2017