Skatter, avgifter og toll 2018

Prop. 1 LS (2017-2018), Innst. 4 L (2017-2018), Lovvedtak 14-26 (2017-2018)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 07.12.2017 Innst. 4 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt lovendringer knyttet til statsbudsjett for 2018.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2017

   Behandla andre gang i Stortinget 15.12.2017