Skatter, avgifter og toll 2018

Prop. 1 LS (2017-2018), Innst. 4 L (2017-2018), Lovvedtak 14-26 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 4 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lovendringer knyttet til statsbudsjett for 2018.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2017