Representantforslag om lærermangel

Dokument 8:115 S (2017-2018), Innst. 243 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Heidi Greni, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Steinar Ness Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 24.04.2018 Innst. 243 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om rekruttering av lærere. Forslaget ble ikke vedtatt, men Stortinget vedtok å be regjeringen sikre nok kvalifiserte lærere gjennom en forsterket rekrutteringspolitikk og nye tiltak som bidrar til økt rekruttering til lærerutdanningen og læreryrket.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.04.2018

   Behandla i Stortinget: 07.05.2018