Representantforslag om lærermangel

Dokument 8:115 S (2017-2018), Innst. 243 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Steinar Ness Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 24.04.2018 Innst. 243 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om rekruttering av lærere. Forslaget ble ikke vedtatt, men Stortinget vedtok å be regjeringen sikre nok kvalifiserte lærere gjennom en forsterket rekrutteringspolitikk og nye tiltak som bidrar til økt rekruttering til lærerutdanningen og læreryrket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 07.05.2018