Representantforslag om lærermangel

Dokument 8:115 S (2017-2018), Innst. 243 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Heidi Greni, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Steinar Ness Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 24.04.2018 Innst. 243 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 24.04.2018

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 07.05.2018