Representantforslag om at det skal være pålagt at nettbrett/PC eller lignende enheter som er tilgjengelig for barn i barnehagen og i småskolen, skal benytte filter som hindrer elever tilgang til alvorlig skadelig innhold på nett

Dokument 8:124 S (2017-2018), Innst. 191 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Jorunn Gleditsch Lossius, Knut Arild Hareide Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 20.03.2018 Innst. 191 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om krav om filter på nettbrett, PC og lignende enheter som brukes på skolen eller i barnehagen. Et enstemmig Storting har vedtatt å be regjeringen utarbeide nasjonale retningslinjer om dette for barnehage- og skoleeiere, slik at de tar i bruk løsninger som skjuler alvorlig skadelig innhold på digitale enheter som deles ut eller er tilgjengelige for barna.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.03.2018

   Behandla i Stortinget: 10.04.2018