Representantforslag om å rette opp mangler i rusbehandlingen (TSB) som anbudsrunden fra Helse Sør-Øst har ført til

Dokument 8:157 S (2017-2018), Innst. 282 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 15.05.2018 Innst. 282 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om en anbudsrunde innenfor rusomsorgen i Helse Sør-Øst. Forslagsstillerne mener at tilbudet er blitt svekket som følge av anbudsrunden. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet., Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt er det vedtatt å be regjeringen sikre at det i Helse Sør-Øst åpnes for et tilleggsanbud på 10 avrusningsplasser snarest mulig. Vedtaket innebærer også at regjeringen frem til et slikt anbud er gjennomført, må sikre at Blå Kors Borgestadkllinikken får en tilleggsavtale som opprettholder dagens drift. Andre forslag om å sikre at det inngås avtale om kjøp av plasser ved avdelinger ved Borgestadklinikken, om å instruere Helse Sør-Øst til å inngå avtale med Borgestadklinikken, samt be regjeringen etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervern for alkoholmisbrukere - fikk varierende støtte fra opposisjonspartiene, og ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.05.2018

   Behandla i Stortinget: 24.05.2018