Representantforslag om å rette opp mangler i rusbehandlingen (TSB) som anbudsrunden fra Helse Sør-Øst har ført til

Dokument 8:157 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang