Representantforslag om evaluering av seksårsreformen og en skolestart på barns premisser

Dokument 8:150 S (2017-2018), Innst. 317 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug Vervik Bollestad, Tore Storehaug Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 22.05.2018 Innst. 317 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om evaluering av seksårsreformen. Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å igangsette en ekstern evaluering av forholdet mellom intensjonene og prinsippene bak seksårsreformen, og dagens situasjon for seksåringene i skolen. Stortinget har også vedtatt å be regjeringen om å utarbeide en kunnskapsoversikt om forskning på de yngste barna i skolen, og å sørge for at fagfornyelsen tilrettelegger for og ivaretar de yngste barna i skolen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.05.2018

   Behandla i Stortinget: 31.05.2018