Representantforslag om å legge ned Kringkastingsrådet

Dokument 8:162 S (2017-2018), Innst. 304 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 22.05.2018 Innst. 304 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om å legge ned Kringkastingsrådet, distriksprogramområdene og det samiske programrådet i forbindelse med fremlegg av forslag om ny kringkastingslov. I forslaget ble også regjeringen bedt om å foreslå endring av redaktørplakaten for å sikre NRK et klageorgan uten politiske bindinger. Forslaget fikk bare SVs stemmer og ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.05.2018

   Behandla i Stortinget: 01.06.2018