Representantforslag om å legge ned Kringkastingsrådet

Dokument 8:162 S (2017-2018), Innst. 304 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 304 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om å legge ned Kringkastingsrådet, distriksprogramområdene og det samiske programrådet i forbindelse med fremlegg av forslag om ny kringkastingslov. I forslaget ble også regjeringen bedt om å foreslå endring av redaktørplakaten for å sikre NRK et klageorgan uten politiske bindinger. Forslaget fikk bare SVs stemmer og ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2018