Representantforslag om å forbedre allmenngjøringsordningen

Dokument 8:199 S (2017-2018), Innst. 388 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arve Sigmundstad, Eigil Knutsen, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Siv Henriette Jacobsen, Svein Roald Hansen, Arild Grande Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 05.06.2018 Innst. 388 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å forbedre allmenngjøringsordningen. I representantforslaget er det fremmet forslag om å forbedre allmenngjøringsordningen og gjøre den enklere å ta i bruk ved å forenkle dokumentasjonskravet, snu dokumentasjonskravet ved allerede vedtatte allmenngjøringsvedtak og utvide perioden for allmenngjøring. Forslaget fikk ikke flertall, men Stortinget vedtok å be regjeringen legge frem en sak med evaluering av allmenngjøringsordningen, og vurdere å fremme forslag til forbedringer.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2018

   Behandla i Stortinget: 12.06.2018