Representantforslag om å forbedre allmenngjøringsordningen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Sigmundstad, Eigil Knutsen, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Siv Henriette Jacobsen, Svein Roald Hansen, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 388 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å forbedre allmenngjøringsordningen. I representantforslaget er det fremmet forslag om å forbedre allmenngjøringsordningen og gjøre den enklere å ta i bruk ved å forenkle dokumentasjonskravet, snu dokumentasjonskravet ved allerede vedtatte allmenngjøringsvedtak og utvide perioden for allmenngjøring. Forslaget fikk ikke flertall, men Stortinget vedtok å be regjeringen legge frem en sak med evaluering av allmenngjøringsordningen, og vurdere å fremme forslag til forbedringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2018