Representantforslag om en opptrappingsplan for Forsvaret

Dokument 8:212 S (2017-2018), Innst. 137 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Liv Signe Navarsete, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Willfred Nordlund Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 16.01.2019 Innst. 137 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch og Willfred Nordlund om en opptrappingsplan for Forsvaret. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.01.2019

   Behandla i Stortinget: 05.02.2019