Representantforslag om en opptrappingsplan for Forsvaret

Dokument 8:212 S (2017-2018), Innst. 137 S (2018-2019)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Liv Signe Navarsete, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Willfred Nordlund Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 16.01.2019 Innst. 137 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 16.01.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 05.02.2019