Representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner

Dokument 8:238 S (2017-2018), Innst. 86 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Heidi Greni, Jenny Klinge, Marit Arnstad, Willfred Nordlund Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 29.11.2018 Innst. 86 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.11.2018

   Behandla i Stortinget: 06.12.2018