Representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner

Dokument 8:238 S (2017-2018), Innst. 86 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Jenny Klinge, Marit Arnstad, Willfred Nordlund Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 29.11.2018 Innst. 86 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2018