Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør

Dokument 8:240 S (2017-2018), Innst. 244 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 11.04.2019 Innst. 244 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.04.2019

   Behandla i Stortinget: 30.04.2019