Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere i skolen

Dokument 8:14 S (2018-2019), Innst. 158 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Mona Fagerås Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 05.02.2019 Innst. 158 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti med en rekke forslag om tiltak i en nasjonal satsing for flere lærere i skolen. Forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.02.2019

   Behandla i Stortinget: 12.02.2019