Representantforslag om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen

Dokument 8:70 S (2018-2019), Innst. 255 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Une Bastholm Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 30.04.2019 Innst. 255 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanten Une Bastholm fra MDG om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.04.2019

   Behandla i Stortinget: 14.05.2019