Representantforslag om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Une Bastholm Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 30.04.2019 Innst. 255 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanten Une Bastholm fra MDG om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2019

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2019