Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meld. St. 16 (2018-2019), Innst. 246 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 09.04.2019 Innst. 246 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har handsama årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer. Meldinga ble vedteke vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.04.2019

   Behandla i Stortinget: 29.04.2019