Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meld. St. 16 (2018-2019), Innst. 246 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.04.2019 Innst. 246 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer. Meldinga ble vedteke vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.04.2019

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2019