Representantforslag om en mer effektiv rovdyrforvaltning

Dokument 8:125 S (2018-2019), Innst. 418 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Pollestad, Heidi Greni, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold, Sandra Borch Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 13.06.2019 Innst. 418 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SP om en mer effektiv rovdyrforvaltning. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.06.2019

   Behandla i Stortinget: 20.06.2019