Representantforslag om rask etablering av statlig drift av luftambulansetjenesten

Dokument 8:30 S (2019-2020), Innst. 242 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Torleif Hamre, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 21.04.2020 Innst. 242 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet to representantforslag fra hhv. representanter fra Senterpartiet og fra Sosialistisk Venstreparti, med ulike forslag om å utrede offentlig drift av flyambulansetjenesten. Helseministerens redegjørelse 15. januar 2020 om situasjonen i luftambulansetjenesten, har også vært del av behandlingen. Ingen av forslagene i saken ble vedtatt. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, som utgjorde flertallet ved behandlingen av saken, viser i innstillingen blant annet til at Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal utrede modeller for operativ drift av luftambulansetjenesten, herunder modeller med offentlig/ideell drift. Utredningen skal være ferdig innen utgangen av 2020.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.04.2020

   Debattert i Stortinget 28.04.2020
   Votert i Stortinget 28.04.2020