Representantforslag om sikring av politiressurser til arbeid med voldtekt og vold i nære relasjoner

Dokument 8:71 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marius Meisfjord Jøsevold, Petter Eide Saka er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang