Representantforslag om sikring av politiressurser til arbeid med voldtekt og vold i nære relasjoner

Dokument 8:71 S (2019-2020), Innst. 148 S (2020-2021)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marius Meisfjord Jøsevold, Petter Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.12.2020 Innst. 148 S (2020-2021)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 10.12.2020

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 04.02.2021