Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Meld. St. 36 (2020-2021)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Olje- og energidepartementet Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen

Saksgang