Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Meld. St. 36 (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet en melding til Stortinget.

Melding fra Olje- og energidepartementet

Saksgang