Lov om pengespill (pengespilloven)

Prop. 220 L (2020-2021)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Kulturdepartementet Saka er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang