Lov om pengespill (pengespilloven)

Prop. 220 L (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang