Lov om pengespill (pengespilloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kultur- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 15.02.2022 Innst. 163 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny pengespillov som oppdaterer og samler de tre tidligere lovene på pengespillfeltet, i tillegg inneholder den nye bestemmelser, Lovens hovedformål er å forebygge spillproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill. Inntekter fra pengespill skal fortsatt tilfalle ikke-fortjenestebaserte formål. Enerettsmodellen videreføres. Pengespillpolitikken samles under Kulturdepartementet og Lotteritilsynet styrkes. Stortinget har også vedtatt et forslag om å be regjeringen utvide definisjonen av pengespill på hest til også å omfatte digitale og virtuelle spill på hest.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.03.2022