Endringer i folketrygdloven mv. (styrking av fedres rett til foreldrepenger mv.)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang