Avgiftsvedtakt for 1997

Budsjett-innst. S. nr. 13 (1996-97), jf. St.prp. nr. 1 (1996-97))

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 06.11.1996 Budsjett-innst. S. nr. 13 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.11.1996

   Behandla i Stortinget: 15.11.1996