Sammenbinding og utvidelse av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter i Indre Troms

St.prp. nr. 85 (1995-96), Innst. S. nr. 145 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i forsvarskomiteen Tilråding levert 18.03.1997 Innst. S. nr. 145 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.03.1997

   Behandla i Stortinget: 08.04.1997