Sammenbinding og utvidelse av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter i Indre Troms

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1997 Innst. S. nr. 145 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1997

   Behandlet i Stortinget: 08.04.1997